Emigreren met een lijfrente uitkering

EmigrerenWanneer je een lijfrente afsluit, bouw je aan een inkomen voor een later tijdstip in je leven. Bijvoorbeeld om eerder te kunnen stoppen met werken of om in de toekomst je pensioen aan te vullen. Globaal gezien bestaat een ‘lijfrente-traject’ uit twee fases: de opbouwfase en de expirerende fase. Is de expirerende fase aangebroken, dan komt de opgespaarde lijfrente vrij en kun je de vruchten plukken van hetgeen je hebt gespaard. Maar wanneer je deze vruchten in het buitenland wil souperen, is een kleine waarschuwing wel op z’n plaats: emigreren met een lijfrente uitkering gaat niet altijd zonder slag of stoot.  Lees verder

Lijfrente: voor Zelfstandigen Zonder Pensioen

Wie als zelfstandige werkzaam is, geniet veel voordelen: de mogelijkheid om je eigen tijd in te delen bijvoorbeeld, maar ook de geruststelling dat je niet afhankelijk bent van wie dan ook. Elk uur dat je besteedt aan je onderneming, is een uur dat ten goede komt aan jezelf. Maar dat wil niet zeggen, dat het louter goud is wat er blinkt aan de ondernemershorizon. Het bestaan als ZZP’er kent immers ook veel onzekerheden en valkuilen, zeker op financieel gebied. Een van deze valkuilen is het ‘wie dan leeft, wie dan zorgt’-principe, oftewel het niet stilstaan bij de dag dat je met pensioen gaat. Met het tijdig afsluiten van een koopsompolis of lijfrente kan je echter veel problemen voorkomen.  Lees verder

Het oude regime en het nieuwe

Oud en nieuwDe ene lijfrente is de andere niet. Zo heb je de traditionele, maar ook de bancaire lijfrente. De traditionele variant wordt altijd afgesloten op een leven, een lijf dus (vandaar de naam ‘lijfrente’). Komt de verzekerde te overlijden, dan stopt de uitkering van de lijfrente. Omdat de achterblijvende partner hierdoor in financiële problemen kan komen, sluiten veel mensen hun lijfrente af op twee ‘lijven’, al dan niet met een iets lagere uitkering voor de achterblijvende verzekerde. Dit kan probleemloos, want door het overlijden van de partner is er een mond minder te voeden- hoe cru dit ook klinkt. Lees verder

Je huis verkopen op lijfrente

Huis verkopenSluit je een lijfrenteverzekering of koopsompolis af, dan doe je dat in de regel om op een later moment wat extra’s in handen te hebben. Zo kan je je vrijkomende lijfrente gebruiken als aanvulling voor je pensioen, maar ook om eerder te kunnen stoppen met werken. De premie voor de lijfrenteverzekering kan je echter alleen fiscaal aftrekken wanneer je te maken hebt met een aantoonbaar pensioentekort. Dit is een drastische versobering ten opzichte van vroeger: toen mocht iederéén aanspraak maken op de zogenoemde basisruimte (een standaard bedrag dat in mindering mocht worden gebracht op het basisinkomen). Je zou dus zeggen, dat het afsluiten van een lijfrenteverzekering in de loop der jaren minder aantrekkelijk is geworden. Maar heb je wel eens stilgestaan bij de vele mogelijkheden die er zijn in lijfrenteland? Lees verder

Fiscaal voordeel met een lijfrente

Met een lijfrenteverzekering of koopsompolis zet je geld opzij voor een later moment, bijvoorbeeld om eerder te kunnen stoppen met werken. Natuurlijk kun je ook op andere manieren kapitaal opbouwen, al was het maar door gewoon ouderwets te sparen. Hierbij profiteer je echter niet van de mogelijke fiscale voordelen van een lijfrenteverzekering. Maar hoe verkrijg je nu fiscaal voordeel met een lijfrente? Lees verder

Lijfrente en het depositogarantiestelsel

DepositogarantiestelselHet afsluiten van een lijfrente kan een goede manier zijn om je inkomen aan te vullen of je pensioengat te dempen. Uiteraard wil je dan wel de zekerheid dat je geld in goede handen is. Want wat gebeurt er met je lijfrente of koopsompolis wanneer de verzekeringsmaatschappij failliet gaat? Blijf je op zo’n moment als consument met lege handen achter, of zijn er mogelijkheden om (een deel van) je inleg terug te krijgen? Lees verder

Lijfrente of koopsompolis?

Met het afsluiten van een lijfrenteverzekering leg je een spaarpotje aan voor de toekomst, bijvoorbeeld voor het moment waarop je wilt stoppen met werken. In tegenstelling tot bij traditioneel banksparen, zijn de betaalde premies voor de lijfrente in veel gevallen aftrekbaar voor de belasting. Dit is dan ook meteen één van de redenen waarom mensen graag gebruikmaken van de mogelijkheid van het afsluiten van een lijfrenteverzekering. Ook bij de koopsompolis is de ingelegde premie onder bepaalde condities fiscaal aftrekbaar. Maar waarin verschilt een lijfrenteverzekering dan van een koopsompolis? En welke variant moet je kiezen, lijfrente of koopsompolis? Lees verder

Lijfrente afsluiten: op één of op twee lijven?

Lijfrente afsluitenEen lijfrente heet zo, omdat de bijbehorende lijfrenteverzekering wordt afgesloten op een leven: een lijf dus. Voorwaarde voor uitkering is dan ook dat het verzekerde lijf in leven blijft. Sluit je een lijfrente af op alleen je eigen leven, dan blijft je partner na je overlijden met lege handen achter. Dat hóeft niet perse een probleem te zijn (bijvoorbeeld wanneer je partner voorziet in een eigen inkomen of wellicht zelfs de hoofdkostwinner is), maar dit geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Het is dan ook verstandig om bij het lijfrente afsluiten te bepalen wat er moet gebeuren na overlijden van de verzekerde.  Lees verder